Descripció:

SNL SWIM TRANSFRONTERERA 2023

Prova:

  • Nom: Snl Swim Transfronterera 2023
  • Data: Dissabte, 2 de setembre de 2023 - 09:30 h.
  • Categoria: Swim
  • Distàncies: 7K / 3.5K

Organitzador: